Kulturrådets regleringsbrev för 2010

Regeringen fastställde idag regleringsbrevet för Kulturrådet för 2010. I regleringsbrevet finns de instruktioner regeringen utfärdar för myndigheten och uppgifter rörande de anslag som rådet disponerar för bidragsfördelning. Dessutom beskrivs de uppdrag som regeringen ger myndigheten.

Regleringsbrev för Kulturrådet 2010

Header logo