Medborgarperspektiv ska styra bibliotekssamarbete

Kulturrådet har tillsammans med Kungliga biblioteket utrett bibliotekens fjärrlånesamarbete. Syftet med samarbetet är att alla invånare ska ha samma tillgång till information. Därför ska biblioteken kunna låna material av varandra. Men den tekniska utvecklingen och den samverkan som utvecklats mellan kommunbiblioteken i länen har förändrat förutsättningarna för fjärrlånen. Utredningen ger förslag på en ny modell som utgår mer från användarnas behov.

Den som besöker biblioteket gör sällan skillnad mellan bibliotek. Det är behovet av information som styr. Genom ett mer utvecklat samarbete kan biblioteken erbjuda mer information för fler.

Utredningen föreslår ett intensifierat mediesamarbete mellan biblioteken och att det statliga stödet omprioriteras för att stämma bättre med biblioteksbesökarens behov.

Header logo