Stor efterfrågan på svensk dans utomlands

Kulturrådet har beviljat årets första stöd till internationellt kulturutbyte. Antalet ansökningar har ökat kontinuerligt och den här gången har 2,2 miljoner kronor fördelats. Många dansprojekt får nu bidrag och det är ett tecken på att svensk dans har fått en allt starkare ställning internationellt de senaste åren.

– Det är roligt att det var så många olika slags gästspel bland ansökningarna, säger Mika Romanus, enhetschef på Kulturrådet. Dansen är på stark frammarsch både i Sverige och utomlands.

Kulturrådet har fått in ovanligt många ansökningar som rör dans. Av de tolv som fått stöd gäller de flesta turnéer och gästspel med dansföreställningar utomlands. Några exempel är Embla Dans som får stöd för en turné på landsbygden i Litauen, dansgruppen Rytm bá som ska gästspela i Albanien, Charlotte Engelkes som är inbjuden till Singapore samt Zebra Dans som får stöd för att lansera svensk dans för barn och ungdom i utlandet. Det nordiska nätverket Kedja har beviljats 200 000 kronor för ett nordiskt dansmöte i Umeå.

– Förhoppningen är att de projekt som får stöd ska leda till samarbeten som sedan kan leva vidare även efter det aktuella gästspelet, säger Mika Romanus.

Det var inte bara dansen som fick stöd av Kulturrådet. Inom bild och form, musik- och teaterområdet fick sammanlagt 33 olika projekt bidrag.

KONTAKT

Mika Romanus
Enhetschef 
Telefon: 08-519 264 97
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo