Kulturrådet stödjer tillgänglighet
i läsfrämjandet

Kulturrådet fördelar nu drygt sex miljoner kronor för att främja läsande främst bland barn och unga. Det är 50 olika läsfrämjande projekt runt om i landet som får stöd.

Många projekt syftar till att öka tillgängligheten för grupper med behov av särskilt stöd. Länsbiblioteket i Västernorrland får bidrag för Vägen till biblioteket som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn, Trelleborgs bibliotek får för projektet Läsning inom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och Romsk kulturförening får bidrag för projektet Läsa för livet.

Projektet Bibliotekets bokbazar på Stockholms stadsbibliotek är särskilt kulturpolitiskt intressant.
- Projektet syftar till att göra biblioteket till en arena för förlag, bokhandlar och besökare för att  lyfta smalare litteratur,  säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Ansökningarna har en bra spridning och alla län utom ett har sökt medel till läsfrämjande insatser. Många ansökningar kommer från skolor och bibliotek, men exempelvis föreningar och bokhandlar är också representerade. Ungdomar är en viktig målgrupp i ansökningarna liksom förskolebarnen. 

Läs hela listan med beviljade bidrag

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo