Av egen kraft – en konferens om barn och ungas rätt till kultur

31 oktober-1 november äger en nationell konferens om barns och ungas rätt till kultur rum i Karlstad. I fokus står frågor om kultur i skolan och kultur på fritiden med det genomgående temat av egen kraft!

– Vi vill skapa årets viktigaste mötesplats för beslutsfattare och utövare på barnkulturområdet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomsfrågor på Statens kulturråd.

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Så står det i de nationella kulturpolitiska målen och särskilt uppmärksammas barns och ungas rätt till kultur. Men klarar vi målet? Har alla barn och unga samma förutsättningar att ta del av kultur?

Bland talarna återfinns Paul Collard, Storbritannien, VD Creativity, Culture and Education, Susanna Alakoski, författare bland annat till boken Svinalängorna, och Gabriella Ahlström, moderator, författare, samtals- och debattledare och programledare känd från ”Spanarna” och ”Studio ett”.

Arrangörer är Region Värmland, Skolverket, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting och Ungdomsstyrelsen i samarbete med Karlstads kommun.

Header logo