Fler besök på statliga museer

Sju miljoner besök registrerades förra året vid landets statliga museer. Det var en ökning med två procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Kulturrådet. Skansen drog flest besökare, men den största ökningen stod Östasiatiska museet för: Kinas terrakottaarmé mer än tredubblade antalet besök.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att sammanställa uppgifter om de statliga museernas besöksutveckling. Under 2010 har publikundersökningar genomförts vid 22 av de 24 statliga museerna. Undersökningen visar att majoriteten, 56 procent, av besökarna är kvinnor och medelåldern är 42 år. Besökare vid Prins Eugens Waldemarsudde har haft den högsta medelåldern, 55 år. Yngre publik har ofta lockats till Armémuseum, där medelåldern bland besökarna var 36 år.

Armémuseum har också lockat störst andel män, liksom Marinmuseum och Sjöhistoriska museet. Historiska museet hade den jämnaste könsfördelningen bland besökarna förra året.

Under 2010 kom drygt en tredjedel av museibesökarna från andra länder. 83 procent av dessa från ett annat europeiskt land. De utländska besökarna var i genomsnitt fyra år yngre än museibesökare från Sverige.

Header logo