Fler dansgrupper och koreografer får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet har fördelat 24 miljoner i stöd för 2012 till fria dansgrupper och koreografer av hög konstnärlig kvalité. Det är cirka fem miljoner kronor mer än förra året. Enligt myndighetens strategi för den professionella dansen satsar Kulturrådet på att fler grupper ska få produktionsstöd under längre tid.

Sammanlagt får 41 grupper stöd, jämfört med 32 förra året. Exempelvis förordas Virpi Pakhinen, SU-EN Butoh Company/Mon no Kai och Andersson Dance bidrag för en ny treårsperiod. Jeanette Langert förordas ett treårigt stöd för första gången. Totalt föreslås 18 grupper få treåriga produktionsstöd.

– Möjlighet till kontinuitet är en av förutsättningarna för konstnärlig verksamhet. Mot den bakgrunden har vi också kunnat stärka några grupper som under lång tid varit verksamma nationellt och internationellt, säger Julia Sundberg, handläggare på Kulturrådet.

Referensgruppen har beaktat behovet av förbättrade produktions- och arbetsvillkor och då särskilt valt att uppmärksamma grupper som arbetar med barn- och ungdomssatsningar genom höjt bidrag till bland andra Memory Wax, Minna Krook dans, Embla dans & teater och Föreningen RERE/Tingskog som även arbetar med en integrerad ensemble. Drygt en tredjedel av grupperna som får stöd vänder sig till den unga målgruppen.

Flertalet grupper har planer på eller redan etablerade internationella samarbeten, utbyten eller gästspel. Den samtida dansen uppvisar olika former vilket Kulturrådets bidragsgivning i mesta möjliga mån ska spegla. Detta görs exempelvis genom stöd till Carmen Olsson-mibudo dance, Kompani Nomad och Odissi dansproduktion/dansgruppen Abhinaya.

KONTAKT

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo