Fler söker EU:s kulturprogram

Fler svenska institutioner, organisationer och grupper fick stöd från EUs kulturprogram 2010 än året innan. Trots det stod Sverige för knappt en procent av alla ansökningar. Av åtta ansökningar med koordinator från Sverige bifölls hälften.

Sammanlagt medverkade 18 svenska organisationer, antingen som koordinator eller medarrangör. Antalet är högre än för två år sedan då 14 organisationer deltog. 2009 var endast tre svenska organisationer med.

Drygt 50 miljoner euro fördelades till kulturprojekt inom EUs kulturprogram under 2010. Det totala antalet ansökningar var 842, jämfört med 749 år 2009. 2010 var fjärde året för EUs kulturprogram och 35 länder deltog.

Sammanlagt valdes 313 projekt ut förra året. Italien stod återigen för i särklass flest ansökningar, 17 procent av det totala antalet. Frankrike, Tyskland, Belgien och Spanien kom därefter. EU-kommissionen, som sammanställt rapporten, konstaterar också att Österrike, Grekland, Tjeckien, Ungern och Slovenien stod för relativt många ansökningar i förhållande till ländernas folkmängd.

Header logo