För första gången omfattas nu hela grundskolan av Skapande skola

– Skapande skola är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att stärka alla barns rätt till kultur, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskultur på Kulturrådet.

Kulturrådet har nu fördelat bidragen till kulturell verksamhet i skolan. Det är fjärde året stödet Skapande skola fördelas och i år omfattas hela grundskolan av bidraget. 380 skolhuvudmän får dela på drygt 150 miljoner kronor.

Sju kommuner har sökt bidrag till Skapande skola för första gången. Det innebär att 99 procent av Sveriges kommuner sökt bidrag något av de fyra år som stödet funnits. Endast två kommuner har aldrig sökt stöd.

Bland årets ansökningar har cirka 80 procent inkluderat de yngsta skolbarnen, årskurs 1-3 i kulturinsatserna. Alla konstformer är med och många skolor fokuserar på elevernas eget skapande.

Kulturrådet noterar att Skapande skola-verksamhetens ambitionsnivå höjts år från år. Samverkan med det professionella kulturlivet har utvecklats och många skolor arbetar konstruktivt med estetiska lärprocesser. Arbetet med att länka samman skolorna med det lokala kulturlivet har stärkts. Fler konstnärer och kulturutövare får därigenom möjlighet att medverka i Skapande skola.

– Det är glädjande att konstatera att Skapande skola nu når ut till så många barn över hela landet. Kulturen är på väg att på allvar bli en del av lärandet, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator barn- och ungdomskulturfrågor
Telefon: 08-519 264 86

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo