Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Johan Unenge, Sveriges första läsambassadör. Foto: Anna von Brömssen.

Johan Unenge Sveriges första läsambassadör

Den första ambassadören för ungas läslust presenterades idag av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek i Göteborg. Det är Johan Unenge, kanske mest känd för böckerna och filmerna om Eva & Adam.

Juryns motivering lyder: ”Johan Unenge har lång erfarenhet av såväl skrivande som tecknande. Förutom böcker och serier har han skrivit manus för TV och film. Han är en av skaparna av Eva & Adam, Livet enligt Rosa och Gyllene Knorren och har på egen hand gett ut ett trettiotal böcker. Genom otaliga besök i skolor har han en inspirerande och självklar kontakt med sina unga läsare. Johan Unenge är därför en synnerligen lämpad läsambassadör”.

– Det är lätt för dagens unga människor att missa böckernas värld när så mycket annat pockar på uppmärksamhet. Jag tror att det är viktigt att hjälpa dem att hitta dit, säger Johan Unenge.

Läsambassadörens uppgift är att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för unga. Kulturrådet är initiativtagare till projektet och Författarcentrum fungerar som kansli för verksamheten.

På bara fem år har ungas attityd till läsande förändrats. En undersökning från Medierådet visar att år 2006 läste drygt en tredjedel av barnen efter skolan, 2010 endast 18 procent. Det är en halvering under femårsperioden. Dessutom har läsförståelsen bland svenska 15-åringar försämrats.
 
– Att läsa böcker är underhållning, vardagsflykt och kunskap. Läsning ger också större förståelse för andra människor och det behövs mer än någonsin idag, säger Sveriges första läsambassadör.

Mer information och pressbild

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 07
fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Helene Oljons
Pressekreterare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Cecilia Svanberg
Pprojektledare, Författarcentrum
Telefon: 08-611 58 02
fornamn@forfattarcentrum.se

Header logo