Kulturdepartementet bjöd in
till seminarium om sponsring

Kultursponsring – drivkrafter och framgångsfaktorer. Det var rubriken på ett seminarium som Kulturdepartementet höll onsdagen 19 maj. Kulturaktörer, sponsorer, näringslivsaktörer, myndigheter och journalister var inbjudna. Syftet med seminariet var att öka intresset för kultursponsring. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth invigningstalade.

– Det är min fulla övertygelse att kulturen och näringslivet har mycket att vinna på att samarbeta.

Lena Adelsohn Liljeroth redovisade ett antal parametrar som tyder på att svenskar är mest kulturaktiva i hela Europa. Vi läser, går på film, teater och konserter och skapar kultur via körsång, amatörteater och målarcirklar.

– Kultur är det kitt som binder oss samman och ger samhället dess själ. Av de 5,5 miljarder kronor som går till sponsring varje år får idrotten merparten, 75 procent. Kultursponsringen får 12 procent.

– Jag tror inte att människor inom näringslivet är mindre intresserade av konst och kultur än av idrott, sa kulturministern. Tyvärr har många fått för sig att det gäller andra skatteregler för sponsring för kultur. Kultursponsring är tämligen outforskat i Sverige.

Moderatorn Pär Lager frågade kulturministern om hon kunde ge några goda exempel på kultursponsring. Lena Adelsohn nämnde ICAs sponsring av teatern Glada Hudik, COOPs stöd till Skansen och SAS samarbete med Nationalmuseum.

Nästa punkt på dagordningen var hur man arbetar med sponsring på tre nivåer; centralt, regionalt och lokalt. Moderna museets överintendent var där tillsammans med Katarina Swanström, sponsoransvarig. MM har 10-12 större sponsorer och många samarbetspartners:

– Det handlar om att stärka museet och att positionera oss internationellt. Daniel Birnbaum berättade om kommande utställningar. Till exempel är Scania en av sponsorerna till Modernas sommarutställning om Siri Derkerts konstnärsskap.

På den regionala nivån var Norrbottensteaterns chef Karin Enberg inbjuden för att tala framgångsfaktorer och om kultursponsorn LKAB:

– LKAB var intresserade av att ge Malmfälten och de som arbetade där något mer. Nu betalar företaget för att alla skolbarn i Gällivare, Malmberget och Kiruna ska få uppleva teater. Under våren har alla mellanstadiebarn fått se en Snövit-musical.

Sponsringen kan aldrig ersätta samhällets stöd men kan ge oss möjlighet att göra extra saker, menade Enberg. Att så många som möjligt får chansen att komma till oss är mitt uppdrag.

Det lokala perspektivet på sponsring stod Stadra sommarscen i Bergslagen för. Producenten Elizabeth Franzén och den konstnärliga rådgivaren Lottes Sederholm berättade om verksamheten.

– Sponsring är inte en rationell handling. Det handlar om hjärna, hjärta och mage, sa Erik Strand, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Seminariet fortsatte hela eftermiddagen med sponsorernas paneldiskussion, inspirerande exempel från Sala Silvergruva och Vasamuseet, Göteborgssymfonikerna och SEB samt ”Skatteverket som dialogpartner”.

Header logo