Kulturrådet arrangerar konferens om romsk kultur

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att anordna ett möte om romsk kultur och historia den 12 mars. Tanken är att visa på vilken betydelse romsk kultur har för våra gemensamma kulturarv.
– Det finns runtom i Europa många författare, musiker och konstnärer som inspirerats av den romska kulturen, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Det är viktigt att lyfta fram och medvetandegöra den stora betydelse den romska kulturen har haft genom århundraden.

År 2012 är det 500 år sedan romernas ankomst till Sverige först noterades, i Stockholms stads tankebok. I uppdraget ingår att uppmärksamma romernas långvariga närvaro i Sverige och visa på hur den romska kulturen har berikat – och är en del av – vårt gemensamma kulturarv. Kulturrådet kommer att sammanställa kulturyttringar i Sverige och andra europeiska länder som har lyckats införliva romska teman, aspekter och perspektiv i olika verksamheter.
– 500-årsjubileet ger kulturinstitutionerna tillfälle att lyfta fram det romska kulturarv som de ofta redan har tillgång till; litteratur, smycken, musik och kläder, säger Soraya Post, Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteter. Vi får heller inte glömma det romska språket som så tydligt satt sin prägel på det svenska språkets utveckling.

Idag kan man ta del av romsk kultur via bland annat musik, litteratur, film, teater och konst. Det pågår en kampanj – Dosta! – i flera länder som syftar till att föra icke-romer och romer i Europa närmare varandra. Europarådet och Europeiska kommissionen samarbetar kring detta uppdrag.

Regeringen konstaterade i den minoritetspolitiska strategin år 2008 att de nationella minoriteternas närvaro behöver bli synligare i samhället och i vårt gemensamma kulturarv. Det påverkar förståelsen för exempelvis romerna och deras möjligheter att värna sitt språk och sin kultur. Att bejaka de nationella minoriteternas identitet gynnar på sikt minoritetsspråkens fortlevnad. Till de nationella minoritetsspråken räknas förutom romani chib, finska, jiddisch, meänkieli och samiska.

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

FILM

Header logo