Kulturrådet och Sida utlyser stöd till kultursamarbete med sex länder

Barnteater i Kina? Samtida dans i Johannesburg? Eller musikaliska samarbeten i Indien? Nu finns möjligheter till helt nya och spännande samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och i sex länder i Asien och Afrika. I höst inleder Sida och Kulturrådet ett nytt samarbete som ska främja kulturell samverkan.

Kulturrådet och Sida slöt på fredagen avtal om att stödja samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och sex andra länder: Kina, Indonesien, Indien, Namibia, Botswana och Sydafrika. Syftet med stödet är att bidra till att minska fattigdomen genom att, öka de demokratiska rättigheterna och tillgången till den egna kulturen.

– Fattigdom är inte bara brist på materiella resurser utan också brist på mänskliga rättigheter, brist på tillfällen att uttrycka sig fritt och ofta brist på information, – där kan konst och kultur spela en viktig roll, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Det här är ett mycket välkommet samarbete som vi arbetat länge för att realisera.

För Sida, liksom för Kulturrådet, är arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter ett prioriterat område. I Deklarationen för Mänskliga Rättigheter betonas också allas rätt till kultur, yttrandefrihet och tillgång till information.  Sverige har under lång tid haft utvecklingssamarbeten med Botswana, Kina, Indien, Indonesien, Namibia och Sydafrika.

Det traditionella utvecklingssamarbetet har succesivt omvandlats till ett bredare samarbete byggt på ett samfinansierat partnerskap.  Målet är att skapa relationer som kan bestå utan biståndsmedel.

– Vi hoppas på ett stort intresse från våra samarbetsländer. Genom att bereda möjligheter till en annan typ av samverkan vill vi få in fler och nya aktörer för att långsiktigt främja relationerna länder emellan, säger Maria Selin, enhetschef på Sida.

Kulturrådet har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag genom Swedish – South African Partnership Programme, som finansierades av Sida och Sydafrikas kulturdepartement. Under åren 2004-2006 fick 28 projekt stöd och många av projekten har visat varaktiga positiva resultat.

Det nya stödet riktar sig till organisationer, institutioner, myndigheter  och fria grupper som verkar inom alla kultur- och konstområden.

Stödet är på  sammanlagt  24 miljoner under en treårsperiod. Sista ansökningsdag är 20 oktober. 

Läs mer om bidraget

KONTAKT

Ellen Wettmark
Internationell koordinator, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 89
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Ulf Ekdahl
Programansvarig, Sida
Telefon: 08-698 50 70
ulf.ekdahl@sida.se

Helene Oljons
Pressekreterare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo