Kulturrådet stödjer nationell plattform för bild och form

De första nationella branschdagarna för bild & form äger rum 17-18 oktober 2011 på Moderna Museet. Dagarna anordnas av KRO/KIF med stöd av bland annat Kulturrådet och Tillväxtverket.

I fokus står förutsättningarna för branschens aktörer att verka och utvecklas i relation till utställningens framtida roll och scener, den offentliga konstens utveckling samt morgondagens utbildning och forskning. Programmet innefattar också en utblick mot nya branscher där bild- & formkonstnärer kommer att finnas i framtiden.

Header logo