Nytt hedersuppdrag: Läsambassadör för barn och unga i Sverige

Nu är det dags för Sverige att ge en författare eller illustratör uppdraget att driva debatt om läsning och litteratur för unga. Kulturrådet har tagit initiativet och Författarcentrum får i uppgift att fungera som kansli för verksamheten. Nationella ambassadörer för barn- och ungdomslitteratur finns redan i USA, England och Irland. 

– Läsning har en helt avgörande betydelse för barns och ungas utveckling och bör stödjas på många olika sätt, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Ambassadörerna skapades för att öka medvetenheten om ungdomars litteratur i världen. Starka läsupplevelser kan förändra livet för många barn och ungdomar.

Läsambassadören kommer att ha en kontinuerlig dialog med barn, lärare, bibliotekarier och stödja läsfrämjande även på lokal nivå. Uppdraget är på två år i taget.

En expertjury med representanter för litteratur- och biblioteksbranschen utser den nationella läsambassadören. Utnämningen presenteras sedan under högtidliga former av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 22 september 2011.

England var först ut med ”Children´s Laureate”. Den första ambassadören där var Quentin Blake, följd av bl.a. Jacqueline Wilson. För närvarande är det illustratören Anthony Browne som har hedersuppdraget. För tre år sedan utnämndes den första ambassadören i USA och uppdraget innehas för närvarande av ALMA-pristagaren Katherine Paterson. På Irland infördes ämbetet 2010.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 07
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Cecilia Svanberg
Projektledare, Författarcentrum
Telefon: 08-611 58 02
cecilia@forfattarcentrum.se

Header logo