Privat finansiering och externa samarbeten inom museiområdet

– Kinas terrakottarmé var Sveriges mest besökta utställning med fler än 350 000 besökare. Det konstaterade Peter Skogh, marknadsföringschef på Världskulturmuseerna. Han berättade också att de över 300 arkeologiska föremålen från tidiga kejsargravar i Kina rönt stor uppmärksamhet i medierna.

Peter Skogh var en av tre inspiratörer när Kulturrådet och Riksförbundet Sveriges museer bjöd in till seminarium om privat finansiering och externa samarbeten inom museivärlden. De andra föreläsarna var Benita Nilsson från Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn och Lars Einarsson för Kronan – Kalmar läns museum. Ett femtiotal museimedarbetare från hela Sverige diskuterade möjligheter och svårigheter för museisektorn att närma sig näringslivet under dagen på Stockholms stadsmuseum den 7 december.

Peter Skogh beskrev också förutsättningarna för den stora utställningen och att arbetsgruppen lagt ner mycket tid på att kalkylera riskerna. Ett tiotal sponsorer hade varit inblandade, bland annat Statens Fastighetsverk, Kina-resor och säkerhetsföretaget Niscaya.

Lars Einarsson, enhetschef och projektledare för Kronan talade mycket om vikten att känna och känna för den ”produkt” man vill visa upp. Han tror att sponsring kan göra museerna synliga på ett nytt sätt. Sedan 1980 har många sponsorer varit engagerade, bland annat Swedish Match, Volvo, Sparbanken och Graninge.

– Jag kan se att vi regionala museer är väldigt beroende av sommarsäsongen. Det är under juni, juli och augusti som vi har flest besökare, sa Lars Einarsson.

Benita Nilsson är marknadschef och strategisk utvecklare på Nordiska Akvarellmuseet som blev årets museum 2010. Nu är visionen att bli Europas mest nyskapande museum. Benita Nilsson bjöd på flera exempel på stora framgångar och även en del motgångar som på sikt blivit mycket lärorika. Det gällde främst sponsorföretag som inte förstått verksamheten. Däremot har samarbetet med Göteborgsposten varit väldigt viktigt för museet under flera år.

– Det gäller förutom att stärka kulturen även att arbeta för att den sociala sammanhållningen inom Göteborgsområdet ökar, säger Benita Nilsson.

Header logo