Strindbergsåret 2012

 
Det är 2012 hundra år sedan August Strindberg gick bort. Året kommer att präglas av en mängd aktiviteter runt om i landet och internationellt, som tar sin utgångspunkt i Strindbergs konstnärliga gärning inom olika konstområden. Statens kulturråd ska ansvara för en samordningsgrupp med berörda intressenter inför året. Uppdraget innefattar bl.a. att ta fram en gemensam grafisk profil för Strindbergsåret, koordinera planerade aktiviteter samt informera om och marknadsföra Strindbergsåret. Statens kulturråd ska i samverkan med Svenska institutet förmedla relevant information om aktiviteter till utländska aktörer och de svenska utlandsmyndigheterna.

 

Header logo