Marianne Lindberg De Geer, Ingela Lind och Carl Johan De Geer. Foto: Emanuel Hägglund.

Yttrandefrihet, lek och språk i Almedalen

Andra seminariedagen, den 7 juli, fortsatte med fullsatta seminarier i Sävesalen på Gotlands museum. Trots sol och värme fylldes bänkraderna snabbt. ”Kulturens inre väsen” var första punkten på torsdagens program.

Seminariet handlade bland annat om kulturens egenvärde och kulturens skapande kraft. Konstnären Erika Dahlén och författaren Lasse Berg samtalade med Ulrika Knutsson om våra innersta, kreativa rum.

Lasse Berg associerade ofta till sina böcker om Kalahari-öknen och om hur människan blev människa. Erika Dahlén är redaktör för antologin Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval. Deras böcker har många beröringspunkter.

Dagens andra seminarium handlade om lekens betydelse och förhållande till kulturen. Leken sägs ju vara nödvändig för barns utveckling, men hur viktig är den för vuxna? Kerstin Brunnberg lotsade samtalet genom dataspelsanvändning, flow-effekt och leken som hälsofaktor. I panelen satt Anne Marie Brodén, riksdagsledamot, Fredrik Ullén, pianist och professor i neurovetenskap, Carolina Frände, konstnärlig ledare för Stockholms stadsteater Skärholmen och barnspelsproducenten Linus Feldt.

Direkt efter lunch var det sedan dags för ett underhållande språkseminarium med radioprofilen Lars- Gunnar Andersson. Han drog först en resumé över hur svenskan vuxit fram och berättade om vår två år gamla språklag.
- I lagen står bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, konstaterade Lars-Gunnar Andersson, som också är professor i modern svenska vid Göteborgs universitet. Andersson berättade också om många roliga lyssnarfrågor som kommer in till radioprogrammet Språket varje vecka.

Resten av eftermiddagen ägnades åt kulturens betydelse ur ett globalt perspektiv. Frågor som väcktes handlade bland annat om kulturpolitik eller brist på kulturpolitik, yttrandefrihet och diplomati. Hur påverkas människor när samhället inte satsar på kultur? Återigen var Kerstin Brunnberg moderator och kryssade mellan Sverige, Europa och världsperspektivet. Inga-Britt Ahlenius, tidigare bland annat undergeneralsekreterare i FN, diskuterade med Ingmar Karlsson, Mellanösternexpert och utrikeskommentatorn Eva Elmsäter på Sveriges Television.

Många länder i Europa har under senaste tiden drabbats av stora neddragningar inom kulturområdet, England och Danmark och Italien är några exempel. Hur det påverkar klimatet mellan människor och den växande främlingsfientligheten togs upp under Kulturrådets tre internationella seminarier i Almedalen. Kristina Kappelin, journalist och bosatt i Rom rapporterade från Berlusconis Italien och Carl Otto Werkelid, kulturråd i London från England.

Avslutningsvis fortsatte Marianne Lindberg De Geer och Carl Johan De Geer sitt spännande samtal med konstkritikern Ingela Lind om konsten i det offentliga rummet.

I sammanlagt elva seminarier under Kulturrådets två intensiva dagar i Almedalen har en rad människor med olika inriktning, erfarenhet och kompetens fått fundera kring kulturens betydelse.
- Vi har funnits i Almedalen för att föra kulturens talan och för att berätta hur viktigt det är att kulturen finns med och får ta plats överallt i samhället, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Fler seminarier om kultur

Header logo