Tribunal till stöd för flyktingar

Kulturrådet har idag beslutat att stödja projektet Tribunal 12 med 400 000 kronor. Projektet kommer att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter och systematiskt inhuman behandling av flyktingar, asylsökande och migranter i Europa. Tribunal 12 har inspirerats av Russelltribunalen som ägde rum i Stockholm 1967. Kulturförvaltningen i Stockholm står bakom ansökan.

- Vi vill bidra till att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter och vi stödjer organisationer som verkar för det fria ordet, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Tribunal 12 vill exponera strukturer som tillåter inhuman behandling av människor på flykt, och det är ett lovvärt initiativ.

Tribunal 12 kommer att iscensättas på Kulturhuset i Stockholm den 11-12 maj 2012. En internationell jury tar ställning till en serie av moraliska dilemman där juridik och etik befinner sig i konflikt. Bevis i form av expertvittnesmål, fakta, litteratur, konst och poesi utgör basen för varje ställningstagande. Tribunal 12 kommer att sändas live via webbplatsen, via storbilds-TV på Sergels Torg och till teatrar och andra offentliga platser i Europa.

Syftet med tribunalen är att undersöka hur mänskliga rättigheter kränks i flyktingars möte med Europa, att exponera strukturer som tillåter inhuman behandling av människor på flykt och att lokalisera det moraliska, juridiska och politiska ansvaret för den situation som råder i Europa idag.

Medfinansiärer är, förutom Kulturrådet, bland andra Stockholms stad/Kulturhuset, European Union Culture 2007: multi-annual co-operation grant och Mänskliga Rättighetsdagarna.

 

KONTAKT

Zoi Santikos
Handläggare
Telefon: 08-519 264 87

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo