11,5 miljoner kronor till organisationer inom amatörkulturen

Kulturrådet fördelar 11,5 miljoner kronor till organisationer inom amatörkulturen. Årets satsning handlar bland annat om ungdomskultur och nationella minoriteter. Närmare 800 000 människor är engagerade i de organisationer som nu får bidrag.

De centrala amatörkulturorganisationer som får stöd av Kulturrådet 2012 omfattar verksamhet inom körsång, dans, musik, teater/scenkonst, film och fotografi samt hembygd/kulturarv. Kulturrådet har prioriterat större, samordnande amatörkulturorganisationer som bedöms ha bäst förutsättningar för att driva utveckling och förnyelse.

Flera av ansökningarna avser olika ungdomsprojekt. Sveriges Hembygdsförbund tänker fortsätta konstprojektet ÄGD. Projektet har handlat om möten mellan samtidskonst, hembygdsgård och ungdomar med mångkulturell bakgrund i en Stockholmsförort. Sveriges Orkesterförbund vill satsa på dirigentutbildning för förbundets medlemsföreningar och Sveriges musik- och kulturskolor. Riksförbundet Visan i Sverige genomför en studie av den musik som ligger nära visan inom de nationella minoritetsspråken.

Amatörkulturen fungerar ofta som ingång till möten med det professionella kulturutbudet. I flera fall är professionella utövare involverade i aktiviteter sida vid sida med ”amatörer”. Exempelvis består Föreningen för Tidig Musik av en relativt stor andel yrkesmusiker.

Riksförbundet Svensk Fotografi har yrkesfotografer engagerade och Riksförbundet för Folkmusik och Dans bedriver arrangörsverksamhet med professionella utövare.

Bakgrund: Kulturrådet fördelar statliga bidrag till kulturlivet och lämnar i princip enbart stöd till kulturverksamhet som bedrivs professionellt. Det civila samhällets organisationer och föreningsliv har dock stor betydelse inom den nationella kulturpolitiken och är därför företrädd i Kulturrådets bidragsgivning. Det handlar om stöd till riksorganisationer, centrala amatörkulturorganisationer och arrangörer inom scenkonst och musik. Av de 1,7 miljarder kronor som Kulturrådet förfogar över i bidragsmedel går cirka 120 miljoner till civila sektorn. 

Läs hela fördelningen

KONTAKT

Ewa Dahlberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 50
ewa.dahlberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo