Bild och form främjas av Kulturrådet

Kulturrådet har idag fördelat bidrag på drygt 15,5 miljoner kronor till organisationer inom bild- och formområdet. Ett övergripande mål när Kulturrådet fördelar bidrag är ett omfattande och varierat kulturutbud för alla i hela landet.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på nära 8,3 miljoner och Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt fyra miljoner kronor. Nästan hälften av stödet är medel att betala i ersättningar till de bild- och formkonstnärer vars verk man ställt ut. Tolv konsthantverkskooperativ har beviljats två miljoner kronor i verksamhetsbidrag, varav drygt 600 000 kronor är utställningsersättning.

Kulturrådet har också fördelat utrustningsbidrag på cirka 1,3 miljoner kronor till 14 konstnärliga kollektivverkstäder i landet. Två finns i Stockholm, fem i Västra Götaland, tre i Skåne och två i Norrland.

Kulturrådets strategi för arbetet med bild och form har legat till grund för bedömningen. Av strategin framgår att den samtida bild- och formkonsten ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Samtidigt ska förnyelse, utveckling och hög kvalitet lyftas fram.

– De två riksorganisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar bedriver verksamhet av hög kvalitet runt om i landet, som når en bred allmänhet. Projektverksamheten innebär att yrkesverksamma bild- och formkonstnärers kompetens vidgas till nya områden, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Den 1 januari 2009 började ett nytt statligt avtal för medverkans- och utställningsersättning till konstnärer att gälla, det så kallade MU-avtalet. Avtalet gäller för statliga institutioner, men är också vägledande för samtliga professionella utställningsarrangörer som mottar stöd från Kulturrådet. Kulturrådet rekommenderar i beslut om bidrag till utställningsersättning att avtalsmallen används.

KONTAKT

Ewa Dahlberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 50
ewa.dahlberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo