Fortsatta möjligheter för utländska förlag och agenturer att besöka Bokmässan

Kulturrådet har för fjärde året i rad tillsammans med Bok & Bibliotek beslutat att stödja utomnordiska förläggare och litterära agenter som vill besöka Bokmässan i Göteborg för första gången. De kan ansöka om rese- och/eller hotellkostnader för två till fyra dagars närvaro. Kulturrådet och Bok & Bibliotek samarbetar om årets bokmässa som äger rum den 27-30 september 2012.

Den gemensamma satsningen görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i den internationella förlagsbranschen och stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en internationell läsekrets. I år prioriteras särskilt representanter från barn- och ungdomsförlag.

– Det känns mycket angeläget med detta stöd i år när vi vet att det finns ett stort internationellt intresse för den nordiska litteraturen, som just är temat för årets Bokmässa, och vi gästas av många författare, förlag och agenter från Sverige och övriga Norden, säger Maria Källsson, mässansvarig Bokmässan.

– Kulturrådet arbetar för att ge barn och unga läsupplevelser, både i Sverige och internationellt, säger Susanne Bergström Larsson, handläggare Kulturrådet. Nästa år är Sverige fokusland vid barnboksmässan i Bologna, så det är ett extra bra tillfälle att redan nu bjuda in världen till en försmak av Sveriges och övriga Nordens fantastiska barnlitteratur.

Sista ansökningsdag är 1 maj och besked lämnas i början av juni.

Bokmässan äger rum den 27-30 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Ansökningshandlingar och vidare information

KONTAKT

Susanne Bergström Larsson
Handläggare Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

Maria Källsson
Bok & Bibliotek 
Telefon: 070-161 67 23
maka@bokmassan.se

 

Header logo