Samarbete för läslust

Flera rapporter visar att unga läser allt mindre. Var fjärde 15-årig pojke når inte upp till en grundläggande nivå i läsförståelse. Därför bjuder Skolverket och Kulturrådet tillsammans med Göteborgs stad in till en konferens på temat Alla läser! Att bygga för jämlik läsutveckling.

Den 18-19 oktober samlas politiker, skolchefer, bibliotekarier med flera för att lyssna till aktuell forskning, utbyta erfarenheter och diskutera hur man kan vända den negativa trenden.

Den senaste PISA-studien visar att det finns en övervikt av pojkar som har läs- och skrivsvårigheter. 30 000 elever i Sverige går ut skolan utan fullständiga betyg.

– Jag var en stökig elev som inte brydde mig om skolböcker. Men på biblioteket i Hörby arbetade en polska som överlevt förintelsen. Hon såg mig och mina behov och satte andra böcker i händerna på mig. Det blev min ingång till litteraturen och ett viktigt vägskäl i mitt liv, säger Kennet Johansson, GD Kulturrådet.

Färdigheter i läsning är grundläggande för att tillgodogöra sig kunskap. Det är också en demokratifråga eftersom det handlar om att känna sig delaktig i samhället och att göra sin röst hörd. Språkutveckling och intresse för litteratur stärks med ökad läskunnighet.

– Resultaten i skolan har försämrats drastiskt. Att en fjärdedel av pojkarna som går ut nian inte klarar av att läsa en komplicerad text är alarmerande, säger Anna Ekström, GD Skolverket.

– Vitsen med läsning är att det tränar empati, fantasi och orienteringsförmåga i tillvaron. Det är som att torrträna på själva livet, säger Johan Unenge, läsambassadör med uppdrag att främja barns och ungas läsning.

Digital läsning, litteraturutredningens förslag för att stärka litteraturen i skolan, lyckad samverkan mellan folk- och skolbibliotek och barns och ungas perspektiv på läsning är några av de spännande programpunkterna på konferensen. Fokus ligger på hur man skapar verkliga förändringar genom att bygga starka strukturer och samarbeten som främjar läsning – för alla barn och ungdomar.

Läs hela programmet

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator barn- och ungdomsfrågor.
Telefon: 08- 519 264 86
E-post:lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Header logo