Kulturrådet stödjer satsning inför Umeå 2014

Konstnärsutbyten med Riga inför Umeå 2014, svenskt bidrag till arkitekturbiennalen i Venedig och frijazz på turné får stöd i Kulturrådets andra fördelning av bidrag för internationell kulturverksamhet. Drygt 2,5 miljoner tilldelas 48 aktörer.

– Ökade kontakter mellan svenska och internationella kulturaktörer förbättrar förutsättningarna för konstnärlig utveckling och ger publiken möjligheter att få impulser utifrån genom konstupplevelser. Internationaliseringen bidrar också till att bredda svenska kulturaktörers arbetsmarknad och göra Sverige till ett intressant samarbetsland för internationella konstnärer, säger Anna Selvåg, handläggare på Kulturrådet.

Projektet Survival Kit, som drivs av galleriet Verkligheten i Umeå, får stöd för att bygga ett långsiktigt samarbete med Riga, Umeås partner inför kulturhuvudstadsåret 2014. Samarbetet består av konstnärsutbyten, workshops och utställningar på temat överlevnad globalt, lokalt och mänskligt.

Dessutom stöds arkiteten Petra Gipps och tonsättaren Kim Hedås medverkan vid den internationella arkitekturbiennalen i Venedig. Där ställer de ut sitt nyskapade verk Part som kombinerar arkitektur och musik.

Även koreografen Helena Franzén beviljas bidrag. Hennes verk Slipping Through My Fingers framförs på Mercat de les Flors festival i Barcelona. Festivalen är även knuten till EU-projektet modul-dance.

Ytterligare ett dansprojekt som får stöd är Minna Krook Dans medverkan vid African Theatre Festival for Children and young People i Kamerun. Där framför de sin föreställning Ah hallo bebis, samt leder workshops för regissörer och koreografer om hur man kan skapa scenkonst för de allra yngsta.

Musikgrupper inom olika genrer står för en stor del av ansökningarna. Ett exempel är gruppen FIRE! som ska turnera i Skandinavien. Dessutom medverkar FIRE! Orchestra vid Les Rendez-Vous de l'Erdre festival i franska Nantes och bjuder på femton svenska improvisationsmusiker inom frijazz och rock.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor, där bidragsgivningen är det viktigaste verktyget. Fyra gånger per år fördelas särskilda medel till internationella samarbetsprojekt samt till resor vid internationella gästspel och turnéer. 

KONTAKT

Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Klara Sjöström
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 62
klara.sjostrom@kulturradet.se

Header logo