Nycirkus, Strindberg och hip hop stöds av Kulturrådet

EU-projekt, samproduktioner, gästspel och turnéer. Det är områden som Kulturrådet stöder när bidragen för internationell kulturverksamhet fördelas. Närmare 1,8 miljoner kronor kommer 22 projekt till del. God geografisk spridning kännetecknar sammantaget de beviljade ansökningarna.

Kulturrådet har vid den tredje ansökningsomgången år 2012 behandlat 74 ansökningar från hela landet. Ansökningarna gäller främst scenkonst och musik. Några exempel på projekt som beviljas stöd:

  • Subtopia från Botkyrka beviljas stöd för Subcase – Nordens mötesplats för samtida cirkus som vänder sig till arrangörer från Norden och övriga Europa.
  • Ögonblicksteatern från Umeå beviljas stöd för projektet With my eyes only som ska samarbeta med en integrerad ensemble i de palestinska områdena. 
  • Strindbergs Intima Teater har inbjudits till Sydkorea för att medverka i en festival med verket Strindbergs Värld med anledning av Strindbergsåret.
  • Movits! från Luleå beviljas medel för en turné med hiphop på svenska i Asien, USA och Europa.

Kulturrådet fördelar stöd till internationella kulturprojekt, samproduktioner, längre utbyten och EU-projekt i Sverige och utomlands. Kulturrådet strävar efter mångfald gällande konstnärliga uttryck och samarbetsländer. Sammantaget bidrar de beviljade medlen till att ge svensk såväl som internationell publik möjlighet att ta del konstuttryck av hög konstnärlig kvalitet.

Läs mer

KONTAKT

Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo