Röda Sten konsthall, Tensta Konsthall och Färgfabriken får höjda stöd

Röda Sten konsthall i Göteborg, Tensta Konsthall och Färgfabriken i Stockholm är tre av de utställningsarrangörer som nu får höjda bidrag av Kulturrådet. Röda Sten konsthall får en ökning av bidraget med 200 000 kronor och landar på 1,2 miljoner kronor, vilket är det största stödet. Det är främst deras omfattande pedagogiska program som premierats.

Tensta Konsthall i Stockholm får också en markant höjning. Efter ett påslag på 380 000 kronor blir deras verksamhetsbidrag från Kulturrådet för 2012 en miljon kronor. Färgfabriken i Stockholm får 125 000 kronor mer än tidigare. Flera andra utställningsarrangörer får 100 000 kronor i ökat stöd, däribland Konsthall C i Stockholm, KRETS i Malmö och MAP Mobile Art Production i Göteborg och Stockholm. Sammanlagt beviljas 29 utställningsarrangörer sammanlagt drygt nio miljoner kronor. Det är över en miljon mer än förra året.

– Vi är väldigt glada över att anslaget ökat så att Kulturrådet i år kunnat fördela betydligt högre bidrag än tidigare. Flera utställningsarrangörer håller en mycket hög kvalitet och har både nationella och internationella samarbeten, säger Anna Eineborg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådets referensgrupp har försökt tillgodose behovet av regional spridning. Av utställningsarrangörerna som nu får stöd finns 43 procent i Stockholm, 22 procent i Västra Götaland, 21 procent i Skåne och 14 procent i övriga län.

Två nya aktörer har fått bidrag för 2012: Galleri Konstepidemin i Göteborg för deras breda verksamhet och Firma Åsa Eliesson i Stockholm för performancekonst. För att utställningar med samtida konst ska vara angeläget för en bred allmänhet har Kulturrådet prioriterat pedagogisk verksamhet riktad till barn och ungdomar samt till nya publikgrupper.

Kulturrådets strategi för arbetet med bild och form har legat till grund för bedömningen. En av strategins utgångspunkter är att göra den samtida bildkonsten tillgänglig för så många som möjligt. Hög kvalitet, förnyelse och utveckling ska karaktärisera Kulturrådets bidragsgivning.

Verksamhetsbidraget till utställningsarrangörerna inkluderar utställningsersättning för utställande konstnärer. År 2008 ingick regeringen ett avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, det så kallade MU-avtalet. Avtalet gäller för statliga institutioner, men bör vara vägledande för samtliga professionella utställningsarrangörer som mottar stöd från Kulturrådet.

KONTAKT

Anna Eineborg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.eineborg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo