Digitalisering ökar tillgänglighet

– Att göra kulturen tillgänglig för alla är ett viktigt kulturpolitiskt mål som vi ständigt har i fokus. Därför ser vi positivt på uppdraget att genomföra en studie över digitaliseringen på scenkostområdet.

Det säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet, med anledning av det regeringsuppdrag Kulturrådet fått. Uppdraget innebär att Kulturrådet ska studera hur scenkonstaktörer idag använder sig av digitaliseringen för att tillgängliggöra produktioner. Kulturrådet ska också visa på lärande exempel som utvecklat verksamheten med hjälp av digitalisering, samt kartlägga om det finns eventuella utmaningar som försvårar en digitalisering.

I en gemensam debattartikel den 2 januari presenterar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och IT- och energiminister Anna-Karin Hatt regeringens ambitioner att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Det här är en stor och komplex fråga som berör många olika delar av samhället och där många statliga myndigheter är inblandade. Därför är det bra att regeringen ger oss ett tydligt uppdrag att arbeta över gränserna, betonar Kennet Johansson.

Senast den 31 maj ska Kulturrådet redovisa uppdraget till Näringsdepartementet.

Header logo