Kulturrådet beviljar Stockholms län 87,7 miljoner

Stadsteatern, Folkoperan, Cirkus Cirkör och Stockholms länsmuseum är aktörer som får stöd av Kulturrådet när årets verksamhetsbidrag till Stockholms län fördelas. Det är sammanlagt åtta mottagare som delar på 87,7 miljoner kronor.

De åtta sökande är länsbibliotek, regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i Stockholms län. Inom scenkonsten tar Stockholms Stadsteater emot närmare 51 miljoner, Folkoperan 14,4 miljoner, Oktoberteatern 2,4 miljoner kronor och Cirkus Cirkör sju miljoner. Stockholms läns landsting får drygt sex miljoner, Stockholms länsmuseum 3,7, Stockholms stadsmuseum 1,4 och Regionbiblioteket 2,2 miljoner kronor vid Kulturrådets fördelning.

Kulturrådet väljer att förstärka stödet till landets enda cirkusinstitution, Cirkus Cirkör, med en kvarts miljon kronor, eftersom verksamheten är viktig för konstformens utveckling i hela landet och har ett starkt nationellt intresse.

Syftet med statsbidraget är att stödja en mångsidig verksamhet av hög kvalitet. Museernas uppgift är exempelvis att samla in och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, konstutveckling och samhället i övrigt. Länsbiblioteken syftar till att ge varje medborgare god tillgång till böcker och information, genom att vara rådgivare åt folkbiblioteken.

Stockholms län är i år den enda region som ligger utanför kultursamverkansmodellen. Övriga 20 län/regioner beviljades sammanlagt 1,2 miljarder kronor i verksamhetsbidrag.

KONTAKT

Mika Romanus
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 97
mika.romanus@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se
 

Header logo