Pappor och poddar utmärker sig inom läsfrämjande

Manliga förebilder är viktiga inom läsningen. Det har konstaterats många gånger i debatten under hösten. När Kulturrådet nu fördelar stöd till läsfrämjande är pappor och poddar bland vinnarna. Boktips via poddradio och läsprojekt med pappor får stöd.

– Debatten om pappors frånvaro som läsande förebilder har fått genomslag i ansökningarna till olika läsfrämjandeprojekt, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet. Exempelvis får Lunds kommun stöd för Läsecirkel för pappor och Malmö stad för Pappa & jag – ett berättandeprojekt för pojkar samt IF Metall för det nygamla projektet Läs för mig pappa.

När det gäller boktips och bokrecensioner får Poddradiohuset i Stockholm bidrag för programmet Bokslukarna och AB Kamtopparna 50 000 kronor för podden Allt vi säger är sant.

Sammanlagt fördelas drygt fyra miljoner kronor till 32 aktörer.
Antalet ansökningar har ökat med 65 procent, från förra årets 52 till årets 80. Sammanlagt har ansökt belopp också ökat med hela sju miljoner kronor jämfört med året före. En majoritet av ansökningarna handlar om att utveckla läsningen i förskolan och skolan. Mångspråkighet är ett återkommande tema; många projekt riktar sig mot föräldrar från andra språkområden och deras barn. Det kan handla om metoder för högläsning, men även att göra litteratur på andra språk tillgängliga via bokpåsar eller bibliotek.

Dunkers kulturhus beviljas det högsta beloppet denna omgång, 400 000 kronor för Loranga, Loranga – en stor utställning om barnboksförfattaren Barbro Lindgren.

KONTAKT

Cay Corneliusson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo