Kollage böcker

BEVILJAT LITTERATURSTÖD

Kulturrådet har under våren gett litteraturstöd till barnböcker översatta till romani chib.

Förlaget Kabusa böcker har fått stöd för sagoboken Sas kaj nas / Sine jek var odova so na sine. Boken, som getts ut på de romska varieteterna kelderash och arli, är en översättning av boken Det var en gång som inte var som tidigare getts ut med stöd från Kulturrådet.

Det romska förlaget E Romani Glinda har fått stöd för utgivningen av barnboken The Django som även den översatts och getts ut på arli och kelderash. Boken O Django ges även ut som ljudbok.

Genom stödet kommer böckerna distribueras till landets samtliga huvudbibliotek.

Under våren har Kulturrådet även gett stöd till planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur.

Om Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur:

Professionella utgivare kan söka litteraturstöd efter det att boken kommit ut.

Professionella utgivare kan också söka stöd till planerad utgivning av litteratur.

Inom Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur är nationella minoriteters litteratur prioriterad. Behovet av professionell utgivning av nationella minoriteters litteratur är stort, inte minst när det gäller barn- och ungdomslitteratur.

Header logo