Kulturrådet stöder fler samarbeten mellan idrott och bibliotek

Ett läsande lag, Läsa Spelet 2.0 och Passa boken är några av de nio projekt som får stöd från Kulturrådet för att främja samarbeten mellan idrottsföreningar och bibliotek. Sammanlagt får de dela på drygt 1,5 miljoner kronor.

De läsfrämjande idrottsprojekt som fått stöd vill långsiktigt öka samverkan mellan folkbibliotek och idrottsföreningar. Många vill utveckla metoder för hur man kan arbeta läsfrämjande för barn och unga.  Idrottsledare, bibliotekarier och föräldrar är viktiga målgrupper att inspirera och ge ökad kunskap om läsningens betydelse.

Läsplattor, e-böcker och ljudböcker nämns som sätt att öka tillgängligheten och hitta nya vägar till läsning. Bra läsmiljöer, bokväskor, bokprat och bokcirklar är ytterligare några sätt att arbeta. Att stärka vuxna som läsande förebilder, och ha unga idrottsutövare som läsambassadörer inom idrottsföreningarna ingår i några av satsningarna. Flera projekt har fokuserat särskilt på pojkars läsning. 

Bakgrund: Läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Ett sätt att nå den aktuella målgruppen kan därför vara via ledare i idrottsrörelsen konstaterar regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet. I satsningen samarbetar Kulturrådet med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna för att engagera de regionala biblioteksverksamheterna och idrottsrörelsens regionala utbildningsorganisation. Hela lässatsningen kallas Paus – du och en bok.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
​Koordinator
​Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Cecilia Eriksson
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

 

Header logo