Kulturrådets budget

Kulturrådets arbete påverkas av det nuvarande parlamentariska läget. Den 3 december röstade riksdagen för Alliansens budget. Det innebär att den sittande regeringen arbetar efter oppositionens budgetramar. Närmare besked om hur medlen ska användas anger regeringen i regleringsbrevet, som skickas till Kulturrådet i slutet av december.

Med alliansens nu gällande budget kommer en stor del av de reformer som aviserades i regeringens budget inte att genomföras. Det handlar bland annat om miljonprogramsatsningen, den fria entrén till muséerna, samarbetet med kulturskolorna och extrapengarna till Skapande skola. Alliansens budget prioriterar bidrag till konstnärer, stöd till trossamfund och tillgängliga medier.

Bidragen till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande har i Alliansens budget minskats med 15 miljoner kronor, jämfört med regeringens förslag. Kulturrådet avvaktar kommande regleringsbrev.

Header logo