Bild av Trästocksfestivalen

Musikfestivaler får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar idag 28 miljoner kronor i verksamhetsstöd till 67 organisationer som arrangerar musik. Sju får verksamhetsstöd för första gången, flera för festivaler.

– Kulturrådet lägger vikt vid festivaler av nationellt intresse, både för att nå bred publik i Sverige och som mötesplats för det professionella musiklivet, säger Kulturrådets handläggare Luciana Marques.

Kulturrådet beviljar därför verksamhetsstöd för första gången till Old Ox Chamber Music Festival, Lyckå Kammarmusik Festival, Norbergfestival, Trästockfestivalen, Nordic Romani Festival och Båstad Kammarmusikfestival. Andra festivaler som får stöd är Korröfestivalen, Kalvfestivalen, Göteborg Art Sounds, Kluster, Sound of Stockholm, Stockholm Early Music Festival, Geiger, Hagenfesten, Romska Festivalen, Aurora Chamber Music Festival, Clandestino Festival, Stockholm Folk Festival och Stockholm Jazz Festival.

Stödet till musikarrangörer siktar på att säkerställa ett professionellt musikliv av hög kvalitet och skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker. Tanken är också att stödet ska främja konstnärlig förnyelse samt leda till en ökad tillgänglighet av levande musik. Vid sidan av Kulturrådets direkta bidragsgivning till arrangörer inom musikområdet får även riksorganisationer stöd för vidareförmedling av bidrag till sina medlemsorganisationer. Det gäller Kammarmusikförbundet, Riksförbundet för Folkmusik & Dans (RFoD), Svensk Jazz, Kontaktnätet, Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS). Uppskattningsvis 250 musikarrangörer får ta del av Kulturrådets bidrag via dessa riksorganisationer.

Kulturrådet antog en strategi för ökad jämställdhet 2010. Strategin syftar till att ge män och kvinnor lika rätt att delta i kulturlivet. Könsfördelningen inom musikområdet är ojämn och Kulturrådet förutsätter att organisationer som erhåller statligt bidrag arbetar aktivt för att förbättra jämställdheten både i sin organisation och hos de fria musikgrupper som engageras.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se
´
Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo