Göteborgs dramatiska teater: The glory of living. Foto: Jessica Lundgren.

Stöd till fria aktörer inom scenkonsten

56 fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck delar på närmare 50 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för år 2015.

För att bidra till konstnärlig utveckling inom scenkonstområdet väljer Kulturrådet att prioritera ett antal aktörer som inte tidigare haft verksamhetsstöd: Göteborgs Dramatiska Teater, Pygméteatern och Unga Tur i Stockholm har på olika sätt utmärkt sig som viktiga aktörer inom sitt område. Kulturrådet har även ökat stödet till ett flertal aktörer som anses utveckla konstformerna inom sina skiftande uttryck.

Många som beviljas verksamhetsstöd bedriver en omfattande nationell turnéverksamhet och mer än hälften riktar sig framförallt till den unga publiken. 

KONTAKT

Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08-519 26439
jochum.landin@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo