Fördelning av projektbidrag bild- och formkonst

Not Quite, Nordiska Konstförbundet/Svenska sektionen, Konsthantverkscentrum och Gocart Gallery Gotland är några av de aktörer som nu får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,5 miljoner kronor i projektbidrag till fjorton aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Konsthantverkskooperativet Not Quite i Fengersfors får bidrag för sitt deltagande i det internationella projektet Europe Grand Central som även fått medel från Kreativa Europa. Projektet handlar om gränser och vänder sig till en aktiv publik som blir medskapande i projektet genom interaktiva utställningar, workshops och databaser samt med hantverk, arkitektur och form.

Nordiska Konstförbundet/Svenska sektionen- får bidrag för projektet CRIS som är ett curatoriellt residens med publikt program. Projektet vill skapa underlag för fler kulturutbyten mellan Svenskt konstliv och utlandet samt synliggöra den svenska samtida konstscenen i möten och ateljébesök för de gästande curatorerna.

Konsthantverkscentrum får bidrag för ett svenskt deltagande på Nordic Craft Pavilion som är ett nordiskt curerat samarbete i ett gemensamt deltagande på den franska mässan Relevations i Paris. Nordic Craft Pavilion är ett sätt för konsthantverkare i de nordiska länderna att gemensamt visa sig för en internationell publik på en global marknad.

Galleriföreningen Gocart Gallery på Gotland får bidrag för projektet Minnets politik där galleriet blir bas med utställning och som med kartor och vägbeskrivningar länkar vidare till aktiveteter över Gotland.

Denna ansökningsomgång ansökte 63 aktörer om projektbidrag till en summa av drygt 11 miljoner kronor.

KONTAKT

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

Header logo