Kulturministern föreslår en återställare av 15 miljoner kronor

Nu föreslår regeringen en ökning av stödet till länens kulturverksamhet i vårändringsbudgeten. Den summa om 15 miljoner som togs bort från det regionala kulturstödet inför 2015 återställs.

”I den vårbudget som presenteras den 15 april har vi enats om att öka anslaget med 15 miljoner kronor. Den plötsliga nedskärningen av kulturbudgeten i höstas skadade landets kulturliv”. Det skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke och Gunilla Carlsson (S) i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter idag.

– Det är givetvis en glädjande nyhet som betyder mycket för kulturlivet i hela landet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Så fort som möjligt, när alla beslut är tagna, kommer pengarna att betalas ut till regionerna.

Den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen den 15 april klockan 08.00.

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator regionala frågor
Telefon: 08–519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Lisa Poska
Koordinator regional samverkan
Telefon 08–519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Header logo