Stockholm Lisboa Project. Foto: Björn Olin.

13 miljoner kr från Kulturrådet till fria musikgrupper

Kulturrådet beviljar 12 980 000 kr i verksamhetsbidrag till 168 fria musikgrupper för 2016. Grupperna får ett bidrag för att spela sin musik för en publik i Sverige och utomlands.

Tillsammans representerar grupperna en mångfald av musikaliska uttryck. Några av de grupper som får verksamhetsbidrag för första gången är MalvaKvartetten (konstmusik), Lyöstraini (samtida improvisationsmusik), Vulkano (art post-punk/pop), Bridget Marsden & Leif Ottosson (folkmusik) och Lisa Björänge Quintet (jazz).

Flera grupper framför sin musik på något av minoritetsspråken. Bland dessa finns Ára som jojkar på nordsamiska, samt Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye och Stahlhammer Klezmer som framför musik på jiddisch.

Det internationella perspektivet märks tydligt i de beviljade bidragen. En tredjedel av konserterna planeras äga rum utomlands. Det visar att den internationella marknaden är ett viktigt arbetsfält för de fria musikgrupperna.

I årets ansökningar är det 34,5 procent av musiker som är kvinnor, vilket är en ökning med 3,5 procent i jämförelse med förra året. I de beviljade ansökningarna är andelen kvinnor bland musiker 36 procent och andelen kvinnor i konstnärlig ledning 40 procent.

14 procent av de beviljade medlen går till musikgrupper som riktar sig särskilt till barn och unga.

Beviljade bidrag

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Tel: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Header logo