30 kulturtidskrifter får höjt stöd

Sex kulturtidskrifter får stöd för första gången av Kulturrådet och 30 tidskrifter får höjt stöd för 2017. Det är några av nyheterna när årets fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifterna är beslutad. Sammanlagt delar 91 kulturtidskrifter på drygt 20,5 miljoner konor. Det är en ökning jämfört med 2016 då 94 tidskrifter delade på 20,1 miljoner.

Bland de tidskrifter som får stöd för första gången märks exempelvis Carruurteenna, en somaliskspråkig tidskrift om och för barn, Verk som är en digital tidskrift om svensk fotokonst och Historiskan – en historisk tidskrift med fokus på kvinnohistoria.

Bland de 91 tidskrifter som får produktionsstöd är 14 digitala tidskrifter.
– Verk och den relativt nya Walden är exempel på ambitiösa tidskrifter på nätet som håller hög kvalitet. Dixikon och Kunstkritikk är andra exempel på digitala tidskrifter som utmärker sig med sin höga kvalitet, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet.

Högst produktionsstöd  får Glänta, Karavan och Bang men vid årets fördelningsomgång får inte mindre än 30 tidskrifter höjt stöd. Exempelvis får Kritiker och Kris och kritik höjningar med 75 000 kronor vardera.
 – För ett flertal etablerade kulturtidskrifter med en tydlig profil eller med en särställning inom sitt konstområde har det i år funnits utrymme att höja stödet, säger Jan Kärrö.

Sju tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur. Exempel på det är samiska, romani, finska och meänkieli. Andra språk som företräds bland de tidskrifter som får stöd är arabiska, persiska och somaliska.

Vid årets fördelning ansökte 120 tidskrifter om sammanlagt 40,9 miljoner kronor  i produktionsstöd.

KONTAKT

Jan Kärrö, handläggare
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se 

Henriette Zorn, handläggare
Telefon: 08 519 264 20
henriette.zorn@kulturradet.se 

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo