Delbetänkande om regionindelningen: tre nya län 2018

Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Det är tre nya län som ska bildas i ett första steg 2018. Det föreslår Indelningskommittén i det delbetänkande som den 30 juni lämnades till regeringen. Utredningens förslag är att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting än tidigare. Sex regioner sammantaget.


– Om länsindelningen vinner laga kraft kommer det självklart att påverka kultursamverkansmodellen en hel del, konstaterar Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Vi kommer att följa utvecklingen noga för att se hur regeringen förhåller sig till förslaget.

Den 30 juni överlämnade alltså Indelningskommittén sitt delbetänkande till civilministern Ardalan Shekarabi med förslag på nya län och landsting. Efter överlämnandet hölls en pressträff med Indelningskommitténs ledamöter; Barbro Holmberg och Kent Johansson. Vid pressträffen presenterades kommitténs förslag och resonemangen bakom.

– Syftet är dela in Sverige i någorlunda jämstarka regioner, sa Barbro Holmberg. Många landsting har idag ett kärvt ekonomiskt läge. Det är också en reform för stärkt demokrati.

Kommitténs delbetänkande har skickats ut på remiss till 347 instanser.

Utredningen tillsattes av regeringen den 2 juli 2015. Slutbetänkandet lämnas nästa år.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo