Staffan Forssell. Foto: ICORN.

Kulturrådet deltar vid World Press Freedom Day 2016

Den 2 maj talade Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell vid ett seminarium under den internationella konferensen World Press Freedom Day den 2–4 maj i Helsingfors. Det är första gången som såväl pressfrihet som konstnärlig frihet är i fokus för World Press Freedom Day. Unescos generaldirektör Irina Bokova, de fem nordiska kulturministrarna och författaren Jude Dibia medverkade också i seminariet.

Kulturrådet samarrangerade seminariet Re-shaping Cultural Policies for Development, Promoting Diversity of Cultural Expressions and Artistic Freedom in a Digital Age med Unesco, Hanaholmen, Sida, finska utbildnings- och kulturministeriet och nordiska ministerrådet.

Seminariet hade sin utgångspunkt i Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och den globala rapport som handlar om implementeringen av konventionen under dess tio första år. Dagen innehöll diskussioner om nya utmaningar för kulturpolitisk utveckling, konventionens betydelse och hur den kan stärka implementeringen av Agenda 2030.

Läs om Unescos konvention

Läs om Unesco-rapporten

Tal om betydelsen av fristäder

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell medverkade med ett anförande om betydelsen av fristäder för hotade konstnärer med titeln Offering Shelter To Artists At Risk. Författaren Jude Dibia, som bor och verkar i fristaden Malmö, deltog i ett efterföljande panelsamtal med flera internationella gäster. 

Läs Staffan Forssells anförande (på engelska)

Övergripande tema för årets konferens är tillgång till information och grundläggande fri- och rättigheter. Länken mellan pressfrihet, konstnärlig frihet och hållbar utveckling är i fokus, inte minst genom mål 16, punkt 10 i FN:s globala mål för hållbar utveckling som erkänner behovet av att ”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och in-ternationella avtal”.

Läs FN:s globala mål för hållbar utveckling

Se sändningar från seminarierna

Header logo