Ökad jämställdhet i stöd till samverkan med komponister

Närmare hälften av Kulturrådets stöd till komponister går till kvinnor den här omgången. 28 av 61 medverkande i samverkansprojekten inom musik, teater och dans är kvinnor. Det är en ökning med 13 procent på två år.

– Utvecklingen går åt rätt håll, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Under en längre tid har stödet långsamt utvecklats i rätt riktning när det gäller jämställdhet mellan könen.

Föreningen Nymus i Härnösand, Aedin Walsh och Föreningen Svenska Jazzmusiker är nya aktörer som Kulturrådet prioriterat. När det gäller barn och unga har sju projekt lyfts fram; exempelvis Sagofen Isadora och Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung.

Vattnäs konstlada och kulturföreningen Hej Opera är två musikteaterprojekt som har fått stöd. Visby Internationella Tonsättarscentrum får stöd för ett internationellt ljudkonstprojekt med fem ljudkonstnärer och komponister. Sammanlagt får 34 samverkansprojekt stöd på totalt cirka 3,3 miljoner kronor.

– Det är genomgående hög kvalitet på ansökningarna, som speglar en mångfald av musikaliska uttryck, konstaterar Magnus Lemark. Vi kan dock bara bevilja var fjärde ansökan på grund av det stora söktrycket.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo