På flykt från självcensur

I samhällen där yttrandefrihet inte är någon självklarhet kan frågor om sexualitet och könstillhörighet ge upphov till dramatiska konsekvenser - inte minst för kulturutövare som problematiserar dessa frågor. Det har fristadsförfattarna Jude Dibia och Babak Salimizadeh upplevt. I ett samtal på bok- och biblioteksmässan, tillsammans med Kerstin Brunnberg och serietecknaren Hanna Gustavsson, stod klart att det finns mycket jobb att uträtta för att tillvarata homosexuellas och transpersoners rättigheter.

- Det är så många viktiga och intressanta röster som inte blir hörda, som inte tillåts ta plats i offentligheten. Dessa människor måste vi arbeta för, och stå som förebilder för, säger Jude Dibia.

Han har skrivit och verkat i Nigeria, som länge var en militärdiktatur utan yttrandefrihet. I Nigeria är demokrati ett förhållandevis nytt fenomen, och homosexuella har ännu inte någon plats i samhällssystemet. Jude Dibia tvingades fly för att kunna fortsätta skriva.

Även Babak Salimizadeh har utsatts för förföljelser i sitt hemland Iran, bland annat efter att ha arbetat med undergroundvideos som problematiserar queera identiteter.

Vad är det som är så provocerande med att inte underordna sig heteronormen, frågade Kerstin Brunnberg panelen.

- Genom att göra det utmanas de normativas egna levnadssätt, menar Babak. Konsekvenserna kan inte beräknas. I vissa fall händer ingenting, medan man i värsta fall kan arresteras och dödas.

Jude och Babak har visserligen fått en fristad i varsin svensk stad, där de kan verka utan att utsättas för sanktionerade förföljelser. Det betyder dock inte att man kan ta för givet att man här kan säga vad man vill, hur man vill, när man vill. Det menar serietecknaren Hanna Gustavsson:

- Många tror att Sverige är ett fritt och tolerant land men egentligen är det ett homofobiskt och transfobiskt samhälle, där de normativa perspektiven dikterar villkoren.

Deltog gjorde Jude Dibia (fristad Malmö, Nigeria), Babak Salimizadeh (fristad Norrköping, Iran), Hanna Gustavsson (Sverige)
Moderator Kerstin Brunnberg

Header logo