Världslitteraturen ska möta fler läsare

Ansökningsperioden för stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser är nu igång. I bidragsomgången prioriteras särskilt att världslitteraturen ska möta fler läsare. Läs- och litteraturprojekt som lyfter fram böcker ur serien Alla Tiders Klassiker uppmanas att söka bidraget. De som beviljas stöd får förutom stödbeloppet fri tillgång till seriens böcker.

Kulturrådet har i samarbete med förlagen under flera år bidragit till att ta fram bokserien Alla Tiders Klassiker. I serien ingår 150 omsorgsfullt utvalda böcker från olika tidsepoker, språkområden och världsdelar. Den innehåller bland annat titlar av Chinua Achebe, Clarice Lispector, Moa Martinson, Doris Lessing, Yukio Mishima och Ko Un.

– Vi vill att de här fantastiska böckerna ska nå ut till fler läsare. Inom Alla Tiders Klassiker-serien finns ett brett urval som täcker in framstående kvinnliga och manliga författare från en lång rad litteraturer och epoker i världen. Det handlar om böcker som vi kan lära mycket av om människan och vår samtid, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Ytterligare en titel i serien är Emile Ajars "Med livet framför sig". Den är en av tio böcker som ingår i läsrörelsens stora satsning Berättelser som förändrar, som omfattar hundra  högstadieskolor och hundra  gymnasieskolor runt om i landet. Serien Alla Tiders Klassiker togs fram för att användas i grund- och gymnasieskolan men bidraget vänder sig även till satsningar utanför skolan. Inom höstens satsning prioriterar Kulturrådet läsfrämjande för vuxna samt projekt som omfattar flera av böckerna och som når bred spridning.

De som beviljas bidrag kan till exempel använda böckerna för att genomföra läs- och litteraturfrämjande insatser, som cirkelverksamhet, eller som en del av befintliga projekt med liknande målsättningar.

Ansökningsperioden är mellan den 20 september och den 18 oktober i år.

Bakgrund
1985–1995 gavs 100 titlar i en klassikerserie för skolan ut. Syftet var att erbjuda skolor att till lågt pris köpa klassisk litteratur i klassuppsättningar. En arbetsgrupp tillsatt av Kulturrådet stod för urvalet och förlagen för utgivningen. År 2006 fick Kulturrådet i uppdrag från regeringen att utöka serien med ytterligare 50 utomeuropeiska titlar. Alla Tiders Klassiker-serien administreras och hanteras nu av Kulturrådet, som tagit vid efter förlaget Natur & Kultur som tidigare stod för marknadsföring, försäljning och distribution. Kulturrådet säljer de böcker som fortfarande finns kvar i lager, till subventionerat pris (46 kr för inbundna utgåvor, 35 kr för pocket). 

Beställ böcker

KONTAKT

Jonas Andersson (läsfrämjande)
Telefon: 08-519 264 19
jonas.andersson@kulturradet.se

Andreas Åberg (litterära evenemang)
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Maria Telenius (regional biblioteksverksamhet, idrott och läsning)
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

 

Header logo