Barn som målar.

Villkoren klara för satsningen Äga rum

I dag den 4 maj beslutade regeringen om villkoren för bidraget Äga rum. Kulturrådet ska fördela omkring 100 miljoner kronor under tre år till kulturprojekt i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar.

Målet med satsningen Äga rum är att fler människor ska engagera sig i och ta del av kultur i sitt bostadsområde. Kulturrådet har fått i uppdrag att fördela bidraget.

– Vi är glada att uppdraget Äga rum nu drar igång och att villkor och förordning är på plats. Det finns redan ett stort intresse för satsningen på många håll, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Ansökningsperioden är mellan slutet av augusti och slutet av september i år. Projekten inom Äga rum ska ske i samarbete mellan flera aktörer. Minst en aktör ska vara en organisation inom det civila samhället med lokal förankring i området där projektet ska genomföras. Projekten ska drivas av, med och för de boende i bostadsområdet och ha som mål att få fler människor engagerade i kulturlivet.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo