Alice Bah Kuhnke. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Budgetnyhet: 115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som uppgår till 115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär en förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria aktörer inom scenkonst och kulturtidskrifter. När det gäller de bidrag som Kulturrådet fördelar innebär detta en årlig ökning med 25 miljoner kronor till fria aktörer inom scenkonstområdet och med 8 miljoner kronor till litteratur och kulturtidskrifter.


- Fri kultur och fria utövare är viktigt för alla fria samhällen. I en omvärld där makthavare stramar åt villkoren för de fria konstnärerna går regeringen i motsatt riktning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Bidragen och ersättningarna till kulturaktörerna fördelas av inte bara Kulturrådet utan även andra institutioner under Kulturdepartementet som fördelar stöd till kulturvärldens aktörer, som Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond, Statens konstråd och Kulturbryggan.

Regeringens paket för den fria konsten innehåller:

  • En förstärkning med 25 miljoner kronor per år till fria aktörer inom scenkonstområdet, medel som fördelas av Kulturrådet. Detta anslag ökar därmed med 12 procent.
  • Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter förstärks med 8 miljoner kronor per år.
  • 60 miljoner kronor per år till stipendier och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer. En del av dessa medel kan även gå till nyskapande projekt inom ramen för Kulturbryggans verksamhet.
  • Fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 12 miljoner kronor per år.
  • Statens konstråds stöd till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön med 10 miljoner kronor per år.

- Det känns otroligt viktigt och bra, för att den fria konsten är ett hot mot auktoritära grupper. Det är konstnärerna och fria grupper som bryter ny intellektuell mark, säger Alice Bah Kuhnke vid en presskonferens torsdag 14 september, rapporterar TT och Sveriges Radio.

Header logo