Tonbruket.

1,3 miljoner kronor i turnéstöd till musikgrupper

Folkmusikduon Ellika Solo Rafael spelar runt om i Kanada, Romeo & Julia kören ska göra flera gästspel i Kina, och indieartisten Shitkid ska ut på europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 30 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Andra internationella projekt som får stöd är rockbandet Dungen som ska turnera i Nordamerika, jazzgruppen Tonbruket för flera konserter i Europa, och improgruppen Paal Nilssen-Love/Sten Sandell Duo för flera gästspel i Oceanien och östra Asien.

Bidraget kan sökas för både nationella och internationella turnéer. Exempel på artister vars turnéer i Sverige får stöd är folkmusikduon Sara och Samanta, barnmusikartisten Emma Nordenstam och experimentella konstmusikgruppen Barriärorkestern.

Bidragsgivningen är relativt jämställd. De beviljade turnéerna omfattar 41 procent musiker som är kvinnor och 59 procent män. I konstnärlig ledning är andelen kvinnor 43 procent och andelen män 57 procent.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt att möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till musikgruppers nationella och internationella turnéer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Jakob Linder Eknor, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se 

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se


 

Header logo