Nordic Textile Art.

1,5 miljoner kronor till bild och form

Elva projekt delar på närmare 1,5 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar årets första projektbidrag inom bild- och formområdet. För att främja konstområdets internationalisering beviljas ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art pengar för projektet University of Disaster. Nordiska Konstförbundet - svenska sektionen för curatorsresidens och Nordic Textile Art får pengar för en nordisk textilkonferens.

Tre projekt med fokus på barn och unga upp till 18 år får stöd. I projektet Hemma hos dig kommer Design Lab S undersöka betydelsen av rummet och boendet för hur människors identitet formas.

Not Quite får stöd för projektet Interflicktion på temat flickkulturens subversivitet. Baltic Art Center får stöd för ett projekt med den amerikanska konstnären Sharon Lockhart som tillsammans med svenska och polska ungdomar samarbetar kring den ibland svåra övergången mellan barndom och vuxenblivande.

Totalt kom 66 ansökningar in till Kulturrådet. Elva beviljas stöd, varav fem från Västra Götaland, fyra från Stockholm en från Skåne och en ansökan från Gotland.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anna Livén West, handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo