97 MILJONER TILL MUSIK- OCH KULTURSKOLORNA

Musik- och kulturskolor i 200 kommuner får dela på 97 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. 

Statsbidraget gör det möjligt för kommunerna att erbjuda verksamhet som är avgiftsfri eller till en lägre avgift för nya målgrupper. Redan nu har många kommuner kommit igång med verksamhet som når nya grupper av barn och unga tack vare förra årets bidrag.

– Det är glädjande att se att fler barn och unga som i vanliga fall inte tar del av musik- och kulturskolornas verksamhet får göra det nu, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. 

Kulturrådets handläggare Malin Palm berättar att flera kommuner har startat exempelvis öppen Kulturskola. Detta är gratis prova på-verksamhet i anslutning till att skoldagen slutar. Intresset har varit så stort att kommunerna ansöker om att få utveckla med nya ämnen, i nya bostadsområden och skolor.

– Genom att verksamheten tar sig ut till barn och unga undanröjs flera av de hinder som finns för att delta. Dessa kan vara exempelvis socioekonomiska skillnader, långa avstånd och funktionsnedsättningar, säger Malin Palm.

Totalt sökte 205 kommuner 187 miljoner kronor från Kulturrådet.

Fakta

Under perioden 2016-2017 fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att bidra till låga elevavgifter, göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. En nationell strategi tas just nu fram på Kulturdepartementet efter förslag och remissbehandling av betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund.

KONTAKT

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Malin Palm, handläggare
Telefon: 08-519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Header logo