Alice Bah Kuhnke på uppstartsträffen för Kreativa platser tidigare i år.

Alice Bah Kuhnke och Ibrahim Baylan besökte två Kreativa platser-projekt

Som en del av regeringens reformprogram Äga rum, som ska stärka utsatta områden och motverka segregation, besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan verksamheter i Botkyrka den 15 maj. Bland annat besökte ministrarna två projekt som har beviljats bidraget Kreativa platser, Kulturrådets satsning inom Äga rum.

Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.

Målet med bidraget Kreativa platser är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Bidraget är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

Delar ur ministrarnas program:

Måndag 15 maj

12.30 – 13.45 Ministrarna besöker NoBo Kulturförening och Ortens verklighet, två projekt som beviljats medel från regeringens satsning Äga Rum.

14.00 – 15.15 Besök på St Botvids gymnasium. Ministrarna kommer att träffa elever och personal, samt få en rundvandring på skolan. Besöket är öppet för media. Plats: St Botvids gymnasium, Tomtbergavägen 10

15.30 – 16.30 Besök på Cirkus Cirkör i Alby. Cirkus Cirkör samarbetar med lokalsamhället i norra Botkyrka och har därutöver flera projekt med sociala förtecken. Besöket är öppet för media. Plats: Subtopia, Albyvägen 38

Beskrivning av Kreativa platser-projekten:

Ortens verklighet
Var: Norsborg, Stockholm
Med: Megafonen, Unga Klara, En Kärlek Botkyrka

Med scenkonst som metod vill projektet berätta om, hata, älska och undersöka Orten – orten som en fysisk plats, som en social plats och som identitet. Projektet vill använda teater och sceniska uttryck för att skapa möten och utifrån dessa jobba kreativt med alla som deltar för att slutligen skapa föreställningar. Målet är att komma till en punkt där de boende känner att de äger platsen de bor på.

NoBo kulturförmedling
Var: Fittja, Stockholm
Med: Mångkulturellt centrum, MK Crew, Orten i Fokus, Redline Recordings, Luger

NoBo kulturförmedling vill skapa en permanent kulturförmedling och festivalorganisation som drivs av tanken att alla ska få uppleva friheten att avgöra sin egen framtid. Genom länkar, mentorskap och coachning ska boendes kompetens och kulturella kapital tas tillvara och deras idéer förverkligas.

Header logo