Bild och form prioriteras i Kulturrådets utvecklingsbidrag till regionerna

Kulturrådet har fördelat cirka 20 miljoner  kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. 53 ansökningar från hela landet får stöd. En tredjedel avser bild- och formområdet.

Vid årets fördelning av utvecklingsbidrag märks särskilt projekt som stärker och utvecklar bild- och formområdet. Det handlar ofta om att utveckla samverkan mellan olika aktörer och kommuner. Många har tydligt fokus på pedagogiska insatser för att nå fler, framförallt barn och unga.

Bland projekten som nu får stöd finns flera regioner som utvecklar samtidskonsten genom samverkan mellan länen; bland annat regionerna Uppsala, Örebro och Västmanland. Flera län vill också utveckla sin infrastruktur tillsammans med konstnärer, bland annat Region Jönköping i projektet Nya Småland. 

Många av de beviljade projekten handlar om breddad delaktighet i kulturlivet och samarbeten över regiongränserna. Projekt som främjar de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv har också särskilt uppmärksammats. Sju projekt som främjar de nationella minoriteternas kultur får stöd den här gången, bland annat projektet Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige som ska genomföras i samarbete mellan Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum och länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg samt Västmanland.

– Det är positivt att så många regioner satsar på att utveckla samtidskonsten, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Infrastrukturen för bild- och formområdet är viktig att stärka. Det är också glädjande att vi ser många projekt som vill främja de nationella minoriteternas kultur.

YTTERLIGARE INFORMATION

Lisa Poska, koordinator regionala frågor
Telefon: 08 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se 

Erik Åström. koordinator regionala frågor
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se 

Jelena Jesic, handläggare regionala frågor
Telefon: 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se 

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo